Inschrijfformulier Ponykamp

Naam

Achternaam

Leeftijd

Adres

Postcode

Plaats

Ziekenfonds

Nummer verzekering

Huisarts

Telefoon thuis

Mobiel ouders

Email ouders

Aantal jaren rijervaring

Neem je je eigen pony/paard mee?
De kosten voor een eigen paard/pony zijn € 30,-

De weken waarvoor je je kunt inschrijven zijn:

1e keuze:

2e keuze:

Bijzonderheden

De kosten voor het zomerkamp bedragen € 275,-.

Wij maken u erop attent dat door de leiding geen enkele aansprakelijkheid aanvaard kan worden ten opzichte van de kinderen tegenover derden.

Als u het formulier ingevuld naar ons toegezonden hebt, berichten wij u per omgaande of voor de ingeschreven week de mogelijkheid is tot deelname.
De factuur die u toegezonden krijgt, graag voor aanvang ponykamp betalen.
Bankrekening nr 37 89 35 658 tnv HJM Hollak onder vermelding van naam kind.
Bij voortijdig vertrek van uw kind, ongeacht oorzaak, volgt geen restitutie van het kampgeld.